Gra miejska – jakie umiejętności rozwija?

Gra miejska - jakie umiejętności rozwija?

Integracja pracowników trakcie alternatywnego zwiedzania Wrocławia - Gra miejska Historia i Legendy

Gry miejskie to interaktywne zajęcia team-buildingowe, które obejmują wspólną przygodę oraz rozwiązywanie problemów jako zespół. Rozgrywka powinna być zaprojektowana tak, aby pomóc zespołom efektywnie współpracować, rozwijać umiejętności przywódcze oraz wspierać kreatywność i innowacyjność. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z kluczowych kompetencji, które rozwija gra miejska.

Rozwój umiejętności przywództwa

Gra miejska promuje eksperymentowanie, pozwalając uczestnikom na ćwiczenie podejmowania inicjatywy w środowisku o niskim ryzyku. Zachęca graczy do strategicznego myślenia podczas wspólnej pracy nad wyzwaniami czy problemami, pomagając im zidentyfikować potencjalne rozwiązania i ćwiczyć podejmowanie decyzji z większą pewnością siebie i zaufaniem swojego zespołu.

To doświadczenie daje również członkom zespołu szansę na rozwinięcie swoich umiejętności przywódczych poprzez współpracę nad projektami, delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnych i prowadzenie dyskusji. Pozwala także poznać indywidualne talenty w zespole, co może być przydatne w przyszłości, gdy zespół napotka prawdziwe biznesowe wyzwania.

Kreatywność i innowacyjność

Gra terenowa zachęca również do kreatywnego rozwiązywania problemów, wymagając od uczestników nieszablonowego myślenia i wdrażania nowych pomysłów, które pomogą im rozwiązać zadania w trakcie rozgrywki.

Ćwiczenie to uczy również uczestników jak rozpoznawać i przewidywać potencjalne ryzyko, które może pojawić się podczas wdrażania nowych rozwiązań lub strategii. Kiedy zespoły pracują razem nad strategią obejścia tych przeszkód, ich umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów mogą być wzmocnione.

Integracja pracowników

Uczestnicy gry miejskiej muszą również nauczyć się, jak skutecznie komunikować się ze sobą, aby osiągnąć pomyślne wyniki. Obejmuje to konstruowanie jasnych instrukcji dla innych graczy, jak również umiejętność wyjaśniania złożonych koncepcji za pomocą prostego języka, który każdy może zrozumieć lub poprzez abstrakcyjne ćwiczenia, które obrazują nasze różnice w stylach komunikacji czy też pokazują, jak łatwo można uniknąć błędów komunikacyjnych.

Dodatkowo, proces ten pomaga w zrozumieniu, jak różne style komunikacji (takie jak werbalna i pisemna) mogą być wykorzystane bardziej efektywnie podczas pracy w zespole.

Podsumowanie

Poprzez zanurzenie graczy w symulowanym środowisku, w którym mogą ćwiczyć przejmowanie inicjatywy, rozwijanie umiejętności przywódczych, wspieranie kreatywności i innowacji, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wyostrzanie taktyki rozwiązywania problemów – gry miejskie oferują zespołom skuteczny sposób doskonalenia umiejętności współpracy w bezpiecznej przestrzeni.

Gry terenowe zachęcają do eksperymentowania, a także uczą uczestników, jak ważne jest krytyczne myślenie podczas wykonywania złożonych zadań – wszystkie te umiejętności są niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu. Właśnie dlatego gry miejskie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród liderów biznesu, którzy chcą budować lepsze, skuteczniejsze zespoły.

Nasze eventy lokalne: